piątek, 12 April 2024 06:50

Oferta Pracy Stanowisko: Instruktor Terapii Zajęciowej

PRACA OD ZARAZ

 

W Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu

 

STANOWISKO:

 

INSTRUKTOR TERAPII ZAJĘCIOWEJ

Wymagania:

 

- dyplom w zawodzie,

- odporność na stres,

- cierpliwość, wrażliwość,

- mile widziane umiejętności z rękodzieła artystycznego (szycie, dzierganie, wyszywanie, szydełkowanie).

Zakres obowiązków:

- organizowanie zajęć indywidualnych i grupowych dostosowanych do potrzeb mieszkańców, mających na celu stymulowanie rozwoju intelektualnego i emocjonalnego oraz uczenie samodzielności, zaradności i współżycia w grupie,

- nauka i podtrzymywanie umiejętności dnia codziennego,

- prowadzenie treningu czystości, umiejętności społecznych w tym także ekonomicznego,

- organizowanie świąt i imprez okolicznościowych oraz umożliwienie mieszkańcom udziału w imprezach kulturalnych i turystycznych,

- uczestniczenie w planowaniu i realizacji indywidualnego planu wsparcia,

- prowadzenie niezbędnej dokumentacji i dzienników zajęć.

 

Proponujemy:

- stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatek za wieloletnią pracę,

- pracę od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00- 15.00.

 

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny (76/8582164 w. 106, 116) bądź osobisty w siedzibie Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu, ul. Benedyktynów 4, Budynek Nr 20, I piętro, pokój 16 (Dział Kadr).

 

 

KLAUZULA  INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W PROCESIE REKRUTACJI

 

Administrator Danych Osobowych:

Administratorem Danych Osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w Legnickim Polu,
ul. Benedyktynów 4, 59-241 Legnickie Pole, w imieniu którego działa
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu.


Cel i podstawy prawne przetwarzania

Twoje dane są przetwarzane w celu:

  1. rekrutacji na stanowisko zgodne z Twoim profilem kandydata na podstawie:

   • art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – w odniesieniu do danych wskazanych w art. 221 §1 Kodeksu Pracy,
    z zastrzeżeniem art. 22
    1 § 2 KP, gdzie przetwarzanie jest niezbędne dla wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze;

   • art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w zw. z art. 221a §1 KP – w odniesieniu do danych wykraczających poza katalog wskazany w art. 221 §1 KP, gdzie przetwarzanie jest dokonywane na podstawie zgody;

  2. dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacyjnym, ze względu na prawnie usprawiedliwiony interes Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, jeśli rekrutacja dotyczy zatrudnienia na podstawie umowy o pracę;

  3. rekrutacji na stanowisko zgodne z Twoim profilem kandydata na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
   w odniesieniu do wszystkich podanych przez Ciebie danych osobowych, gdzie przetwarzanie jest dokonywane na Twoje żądanie;

  4. dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacyjnym, ze względu na prawnie usprawiedliwiony interes Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, jeśli rekrutacja dotyczy zatrudnienia na podstawie umowy współpracy;

 

Udostępnianie i przekazywanie danych, profilowanie i zautomatyzowane przetwarzanie:

Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom zapewniającym obsługę administracyjną, informatyczną, techniczną, (obsługa prawna, informatyczna, serwis sprzętu, niszczenie dokumentów) z którymi Administrator zawarł odpowiednie umowy. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (spoza EOG). Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Czas przetwarzania danych osobowych:

Pana/Pani dane będą przetwarzane:

 1. w odniesieniu do danych wskazanych w art. 221 §1 KP, w przypadku braku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych - do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego,

 2. w odniesieniu do danych wskazanych w art. 221 §1 KP, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych – przez okres 1 roku od wyrażenia tej zgody,

 3. w odniesieniu do danych wykraczających poza katalog wskazany w art. 221 §1 KP, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych – przez okres 1 roku od wyrażenia zgody,

 4. w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacyjnym – do czasu upływu okresu przedawnienia wskazanych roszczeń.

Po zakończeniu przetwarzania Pana/Pani dane zostaną zniszczone.

 

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22(1) Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

 

Prawa osób których dane dotyczą:

Posiadają Państwo prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych osobowych (w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa), prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do sprzeciwu.

W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych z którym można skontaktować telefonicznie: 76 858 21 64 wew. 122, pisząc na adres e-mai: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisząc na adres Dom Pomocy Społecznej w Legnickim Polu, ul. Benedyktynów 4, 59-241 Legnickie Pole z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych”

 

 

 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celu rekrutacji

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wykraczających poza katalog wskazany w art. 221 §1 KP przez: Dom Pomocy Społecznej w Legnickim Polu, ul. Benedyktynów 4, 59-241 Legnickie Pole w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko.

 

……………………………………………………

Data i podpis kandydata

 

 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych po okresie rekrutacji

Wyrażam też zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez : Dom Pomocy Społecznej w Legnickim Polu, ul. Benedyktynów 4, 59-241 Legnickie Pole w zakresie przyszłych procesów rekrutacyjnych, jednak nie dłużej niż 1 rok od zakończenia procesu rekrutacyjnego.

 

………………………………………….………

Data i podpis kandydata

 

Czytany 226 razy Ostatnio zmieniany piątek, 12 April 2024 06:53