Realizacja programów terapeutycznych i wychowawczych jest możliwa dzięki zatrudnieniu wykształconej doświadczonej kadry. W zespołach pracują: pracownicy socjalni, pedagodzy, psycholodzy, pielęgniarki, terapeuci, instruktorzy terapii zajęciowej, fizjoterapeuci, opiekunowie i personel pomocniczy. Pracownicy systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje na kierunkach związanych z opieką nad osobami niepełnosprawnymi. Świadczymy usługi na wysokim standardzie. Usługi pielęgniarskie świadczone są także mieszkańcom przez pielęgniarki kontraktowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, a opiekę lekarską zapewnia naszym mieszkańcom Gminny Ośrodek Zdrowia w Legnickim Polu.