historia obiektu

Znaczna część zajmowanych przez DPS obiektów to budynki zabytkowe w tym barokowy zespół poklasztorny o unikalnej wartości historycznej. Zespół klasztorny powstał z inicjatywy opata benedyktynów czeskich Othmara Zinke, który zakupił miejscowość dla swojego zgromadzenia od rodziny von Brawn.
Budowa zespołu przypada na lata 1723 – 1733. W trzy lata po zakończeniu budowy Śląsk zostaje przyłączony do Prus. Od tego czasu zaczyna się powolny upadek klasztoru, oderwanego od macierzystego ośrodka w Czechach. W 1810 roku klasztor przejmuje armia pruska, stacjonuje w nim korpus kadetów, którego wychowankiem był m.in. marszałek von Hindenburg. Budynki klasztorne poddane są adaptacji. W tym okresie wybudowano dwa bezstylowe dwupiętrowe budynki mieszkalne, tworząc rodzaj dziedzińca otwartego od wschodu. W latach późniejszych dziedziniec zamknięto wzniesionym w stylu eklektycznym budynkiem mieszkalnym. W XIX wieku w klasztorze mieścił się niemiecki zakład wychowawczy, później hitlerowska szkoła polityczna, a w czasie wojny obóz jeniecki Oflag VIII F. Zmiany dokonane podczas wojny spowodowały likwidację dawnego ogrodu. Z budynków ogrodowych ocalał jedynie dwukondygnacyjny ośmioboczny pawilon („Okrąglak”)obecnie mieści się w nim pracownia muzyczna z teatrem.
Image
Image
Po zakończeniu wojny w budynkach poklasztornych miała swoją siedzibę wojskowa jednostka karna.
W marcu 1957 roku Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej we Wrocławiu przejęło od wojska kompleks obiektów z przeznaczeniem na dom pomocy społecznej. Po przeprowadzeniu niezbędnych remontów 22 wrześniu 1958 roku otworzono Państwowy Zakład Specjalny z przeznaczeniem dla kobiet
Image
Od początku istnienia Domu następujący dyrektorzy kierowali placówką:
A. Jordan – 1958 – 1960
Jerzy Mierosławski – 1960 – 1964
Henryk Borysewicz – 1964 – 1966
Tadeusz Urbański – 1966 – 1969
Michał Górski – 1969 – 1973
Waldemar Michalski – 1973 – 1975
Wiesław Zborowski –1975 – 1976
Tadeusz Godlewski – 1976 – 1980
Edward Herbut – 1980 – 1998
Lech Lipczak – 1998 -2007
Alicja Jaśkiewicz – 01.08.2007 – 31.01.2008. p.o.