Dom Pomocy Społecznej w Legnickim Polu

Zapewniamy mieszkańcom pełną opiekę całodobową, a w jej ramach świadczy usługi w zakresie potrzeb bytowych tj. mieszkanie, wyżywienie, utrzymanie czystości, opiekuńczych tj. udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnacji i załatwianiu spraw osobistych, wspomagających tj. podnoszenie sprawności fizycznej i psychicznej, aktywizowanie, usamodzielnianie, informowanie mieszkańców o ich prawach i obowiązkach.
zadzwoń lub napisz
i dowiedź się
co mamy do zaoferowania
. 76 8582164
. sekretariat@dpslp.org.pl

Z życia placówki

Lokalizacja Domu