Czasy odległe …

Znaczna część zajmowanych przez DPS obiektów to budynki zabytkowe w tym barokowy zespół poklasztorny o unikalnej wartości historycznej. Zespół klasztorny powstał z inicjatywy opata benedyktynów czeskich Othmara Zinke, który zakupił miejscowość dla swojego zgromadzenia od rodziny von Brawn.

Budowa zespołu przypada na lata 1723 – 1733. W trzy lata po zakończeniu budowy Śląsk zostaje przyłączony do Prus. Od tego czasu zaczyna się powolny upadek klasztoru, oderwanego od macierzystego ośrodka w Czechach. W 1810 roku klasztor przejmuje armia pruska, stacjonuje w nim korpus kadetów, którego wychowankiem był m.in. marszałek von Hindenburg. Budynki klasztorne poddane są adaptacji. W tym okresie wybudowano dwa bezstylowe dwupiętrowe budynki mieszkalne, tworząc rodzaj dziedzińca otwartego od wschodu. W latach późniejszych dziedziniec zamknięto wzniesionym w stylu eklektycznym budynkiem mieszkalnym. W XIX wieku w klasztorze mieścił się niemiecki zakład wychowawczy, później hitlerowska szkoła polityczna, a w czasie wojny obóz jeniecki Oflag VIII F. Zmiany dokonane podczas wojny spowodowały likwidację dawnego ogrodu. Z budynków ogrodowych ocalał jedynie dwukondygnacyjny ośmioboczny pawilon („Okrąglak”)obecnie mieści się w nim pracownia dydaktyczna i muzyczna z teatrem.

…i bardziej współczesne

Po zakończeniu wojny w budynkach poklasztornych miała swoją siedzibę wojskowa jednostka karna.

W marcu 1957 roku Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej we Wrocławiu przejęło od wojska kompleks obiektów z przeznaczeniem na dom pomocy społecznej. Po przeprowadzeniu niezbędnych remontów 22 wrześniu 1958 roku otworzono Państwowy Zakład Specjalny z przeznaczeniem dla kobiet – nazwa domu na przestrzeni lat zmieniała się siedem razy:

Państwowy Zakład Specjalny
Państwowy Zakład Specjalny dla  Umysłowo Niedorozwiniętych
Państwowy Dom Specjalny
Państwowy Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych
Państwowy Dom Pomocy Społecznej
Państwowy Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych
Dom Pomocy Społecznej w Legnickim Polu – obecna nazwa

Od początku istnienia Domu następujący dyrektorzy kierowali placówką:

A. Jordan – 1958 – 1960
Jerzy Mierosławski – 1960 – 1964
Henryk Borysewicz – 1964 – 1966
Tadeusz Urbański – 1966 – 1969
Michał Górski – 1969 – 1973
Waldemar Michalski – 1973 – 1975
Wiesław Zborowski –1975 – 1976
Tadeusz Godlewski – 1976 – 1980
Edward Herbut – 1980 – 1998
Lech Lipczak – 1998 -2007
Alicja Jaśkiewicz – 01.08.2007 – 31.01.2008. p.o.

Od 1 lutego 2008 roku dyrektorem jest Dariusz Wojtkowiak.